Uw bewindvoerder - Stichting 3D

 • Slide1

  VOOR EEN FINANCIEEL GEZONDE TOEKOMST !

 • Slide 3

  Check FACEBOOK voor onze laatste tips

 • Lampjes

   

  Voorbereiding uitvoering en ondersteuning bij financiële administratie

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. U heeft hier wellicht al over gehoord. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens beter te beschermen. Op basis daarvan hebben ook wij ons privacy beleid aangepast.

Wij zullen hieronder aangeven welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel wij dit doen, waar deze gegevens vandaan komen en met wie wij ze delen.
Als bewindvoerder behartigen wij de vermogensrechtelijke belangen van onze cliënten. Dit betekent dat wij er alles aan doen om de financiën van onze cliënten goed te beheren.

De volgende gegevens zijn aanwezig in het dossier:

 • De NAW-gegevens van cliënt;
 • Alle inkomensgegevens met onderliggende stukken;
 • Alle uitgaven met onderliggende stukken;
 • Indien de schuldhulpverlening van toepassing is, de belastingaangiften van de afgelopen 5 jaar. Indien dit niet van toepassing is, dan alleen de belastingaangiften over het voorgaande jaar dat de cliënt onder bewind werd gesteld. 

Deze gegevens zijn nodig voor verschillende handelingen zoals kwijtschelding aanvragen of contracten afsluiten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De bewaartermijn voor uw gegevens is 7 jaar. Nadat deze termijn is verstreken zullen alle gegevens worden vernietigd.

Beveiliging
Alle fysieke dossiers worden direct gedigitaliseerd en daarna vernietigd. Deze dossiers staan in een beveiligde omgeving.

Opvragen gegevens

U kunt te allen tijde uw eigen dossier opvragen. Wij zullen u deze dan digitaal doen toekomen.

Klachten

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met vriendelijke groet,


Drs. M.H.M. Daniëls Re
Manager & Bewindvoerder Stichting 3D

 

 

 

 

Telefonisch spreekuur gesloten

zaterdag
09-11-2019
Geen spreekuur
zondag
10-11-2019
Geen spreekuur
maandag
11-11-2019
11:00 - 14:00
19:00 - 20:30
dinsdag
12-11-2019
11:00 - 14:00
woensdag
13-11-2019
Geen spreekuur
donderdag
14-11-2019
11:00 - 14:00
vrijdag
15-11-2019
11:00 - 14:00

Stichting 3D is momenteel gesloten

zaterdag
09-11-2019
Gesloten
zondag
10-11-2019
Gesloten
maandag
11-11-2019
09:00 - 16:00
dinsdag
12-11-2019
09:00 - 16:00
woensdag
13-11-2019
09:00 - 16:00
donderdag
14-11-2019
09:00 - 16:00
vrijdag
15-11-2019
09:00 - 15:00