stichting3d logo 2021

stichting3d logo 2021

  • Slide 3
    We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.
  • Slide1

    Voor een financieel gezonde toekomst!

In verband met het Coronavirus heeft Stichting 3D de volgende maatregelen genomen:

• Onze medewerkers zullen zoveel mogelijk vanuit huis werken.
• Op kantoor wordt de 1,5 meter richtlijn gehanteerd.
• De mail wordt zoals gebruikelijk dagelijks gezien en behandeld.
• Het telefonisch spreekuur blijft op een normale wijze van kracht.
• Wel willen we u vragen waar mogelijk gebruik te maken van de mail.
• Huisbezoeken worden uitgesteld; intakegesprekken vinden zoveel mogelijk telefonisch en via de mail plaats.
• Aanmelden kan dus ook in deze vervelende tijd nog steeds.
• Wij wensen u gezondheid en sterkte toe en laten we goed voor elkaar (blijven) zorgen!

    Erkend Leerbedrijf
Copyright © 2021 | disclaimer
Bewindvoerder Stichting-3D