stichting3d logo 2021

stichting3d logo 2021

  • Slide 3
    We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.
  • Slide1

    Voor een financieel gezonde toekomst!

Eind vorig jaar heeft het ministerie van Sociale Zaken bekend gemaakt dat de Rijksoverheid wil helpen bij het betalen van de energiekosten in 2022.
Hiervoor krijgen inwoners met een laag inkomen 800 euro per huishouden.
Wanneer dit bedrag uitbetaald gaat worden verschilt per gemeente.
Op het moment dat de 800 euro is gestort wordt het apart gezet om de jaarafrekening te kunnen betalen. 


De gemeente Den Haag heeft voor zijn Ooievaarspas houders een aantal mondkapjes en zelftesten voor Corona bij de stichting afgeleverd.
Alle mensen die bij stichting 3D onder bewind staan én bij/van de gemeente Den Haag een Ooievaarspas hebben, kunnen de enveloppe met mondkapjes en zelftesten gratis bij stichting 3D ophalen.
Laat u wél van te voren weten óf u komt en zo ja, wanneer, zodat wij daar rekening mee kunnen houden.


Aanvragen van een coronapas kan telefonisch. Bellen naar 0800-1421.
Dan hoor je een spraakcomputer en moet je BSN en postcode van betrokkene intoetsen.
Per post wordt de coronapas verstuurd.

In verband met het Coronavirus heeft Stichting 3D de volgende maatregelen genomen:

• Onze medewerkers zullen zoveel mogelijk vanuit huis werken.
• Op kantoor wordt de 1,5 meter richtlijn gehanteerd.
• De mail wordt zoals gebruikelijk dagelijks gezien en behandeld.
• Het telefonisch spreekuur blijft op een normale wijze van kracht.
• Wel willen we u vragen waar mogelijk gebruik te maken van de mail.
• Huisbezoeken worden uitgesteld; intakegesprekken vinden zoveel mogelijk telefonisch en via de mail plaats.
• Aanmelden kan dus ook in deze vervelende tijd nog steeds.
• Wij wensen u gezondheid en sterkte toe en laten we goed voor elkaar (blijven) zorgen!

nbbi met witte achtergrond    Erkend Leerbedrijf LinkedIn 3d
Copyright © 2021 | disclaimer
Bewindvoerder Stichting-3D