stichting3d logo 2021

stichting3d logo 2021

  • Slide1

    Voor een financieel gezonde toekomst!

  • Slide 3
    We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.
Wij maken mentorschap mogelijk voor iedere persoon die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kan opkomen. Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de cliënt op het gebied van zorg. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is de mentor bevoegd te beslissen over de verzorging en begeleiding. Daarnaast is een mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. De mentor neemt hierbij de wensen en behoeften en normen en waarden van de cliënt als leidraad. Op die manier wordt de cliënt geholpen de regie over eigen leven te houden.

Wat gebeurt er: Na uw aanmelding komt een van onze mentoren bij u langs voor een gesprek. Vaak is een persoonlijk begeleider of een familielid ook aanwezig. U hoeft zich hier helemaal geen zorgen om te maken. Na dit gesprek vragen wij u om de aanvraag te ondertekenen. Dit doen wij uiteraard pas als alles u duidelijk is. Daarna wordt uw aanvraag naar de rechtbank gestuurd voor akkoord. Vanaf dat moment controleert ook de rechtbank of wij ons werk voor u goed doen.

Afhankelijk van uw inkomen worden deze kosten voor veel van onze klanten
geheel of gedeeltelijk vergoed. Stichting 3D regelt de aanvraag hiervoor.

nbbi met witte achtergrond    Erkend Leerbedrijf LinkedIn 3d
Copyright © 2023 | disclaimer
Bewindvoerder Stichting-3D