stichting3d logo 2021

stichting3d logo 2021

  • Slide1

    Voor een financieel gezonde toekomst!

  • Slide 3
    We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

Missie

Stichting 3D verzorgt bewindvoering, budgetbeheer en mentorschap.

Onze missie is al onze klanten een financieel gezonde toekomst te bezorgen en met name voor de mensen die een mentor nodig hebben ondersteuning bij het verkrijgen en/of behouden van de controle over het eigen leven.

Dit realiseren we door al onze kennis en kunde binnen het team met elkaar te delen, door permanente educatie en door een open en transparante werkwijze.

Wij maken werk van uw toekomst.

Visie

Ondersteuning vragen is niet leuk en toch is dát wat er gebeurd bij een aanmelding. Onze klanten verdienen een integere en respectvolle benadering binnen een zakelijke omgeving. Het doel (een financieel gezonde toekomst en behoud van controle) mag immers niet uit het oog worden verloren.

Een dergelijke benadering wordt ons slechts voor een deel aangeleerd. Het overgrote deel zit al in het DNA van de medewerk(st)ers.

Naar onze mening is begrip belangrijker dan medelijden, hoort actie zowel bij de klant als bij de ondersteuner en is kennis en motivatie de brug naar een geslaagde samenwerking.

Problemen kríjgen kan iedereen overkomen, problemen hóuden is een keuze. Kiezen om actief te werken aan een oplossing motiveert en stimuleert. En door gebruik te maken van onze kennis en ervaring, zodat deuren geopend worden die normaal gesloten zouden blijven, wordt er gezamenlijk gewerkt aan de oplossing van de problemen.

Is de oplossing eenmaal bereikt, dan wordt de focus verlegd naar het overnemen van de controle door de klant.

Verantwoord omgaan met geld vergt bepaalde (aan te leren) kwaliteiten, naast inzicht en consequent handelen. Het is een proces vergelijkbaar met die van de hordeloper in de atletiek. Veel hindernissen die genomen moeten worden. En het is niet eenvoudig om dit alléén voor elkaar te krijgen. De hordeloper heeft hiervoor een coach nodig om het gekozen doel te bereiken. Wij zijn in hart en nieren de coach op het financiële vlak. Onze ondersteuning leidt tot de eindstreep. Pas dan kan de champagnefles worden ontkurkt.

nbbi met witte achtergrond    Erkend Leerbedrijf LinkedIn 3d
Copyright © 2023 | disclaimer
Bewindvoerder Stichting-3D